Paisatgisme, Territori, Enginyeria agrícola
Inicio
Territori, Paisatge
Verd urbà_jardineria
Camins, Vies rurals
Formació
SIG
Consultoria
Contacte
Espai Xavier Serrano
Paisatge
Eruga boix
Cal Cristo 1877-...
Articles

 Parc Cal Cristo Moià 1877-2020-...

 També Parc Municipal de Moià o Parc Francesc Viñas

 Jardí eclèctic que barreja elements del romanticisme, amb la tradició mediterrània, molt propi de la burgesia de la segona meitat segle XIX. Amb certa degradació i modificacions, conserva molts elements i arbres originals del segle XIX. Certificable gràcies a croquis manuscrit del propietari, del disseny del jardí de la dècada del 1870.

  

Construcció

Promogut per en Josep Coma i Passarell, com jardí privat de casa seva a Moià. Fill de Moià (1831-1915) dedicat a la industria tèxtil, tenint casi el monopoli al Moianes entre els anys 1860 a 1880, de jove aprèn l’ofici amb el seu oncle al Barcelona. A la mort del seu pare retorna a Moià per fer-se càrrec dels negocis, rehabilità la casa familiar i construeix el jardí.

 Cronologia

  • 1877 construcció

  • 1915 Mor en Josep Coma

  • 1910-1915 Desapareixen naus tèxtils, apareix Font del Lleó, templet, balustrada

  • 1920-1930 passeig dels Til·lers i Xiprers, apareixen els camins al costat de l’estany

  • 1935 Parc Municipal

  • 1935 1ª festa de l’arbre fruiter

  • 1950 Porta Plaça Sant Josep

  • 1950 a 1970 canvi parterres i camins associat a us ZOO // desapareix font C/ Salt

  • 1980-1990 Moren Oms (Grafiosis) // Cau mur C/ Salt desapareix alineació Bedolls Construcció Esplai

  • 1990 a 2001 Mur cercle estany // Area jocs infantils // Escenari // Petanca // successius canvis en font ornamental  

Plànol a escala a partir de croquis manuscrit de Josep Coma, anys 1870

 

Mes informació a:

Article “De jardí de Cal Cristo al Parc Municipal de Moià” Revista Modilianum nº 43 any 2010.

 Article “Del jardí de Cal Cristo al Parc Municipal de Moià” Butlletí 03-2011 pàg. 24 (juliol 2011) de l’AEP (Asociación Española de Paisajistas).

 Recull d’imatges del parc, les antigues de col·leccions privades, Manuel Alsina, Sebastià renom, facilitades directament per ells o bé per l’arxiu municipal. Les fotos des del 2007 estan realitzades per mi en el transcurs de la meva activitat professional.   Instagram     linkedin

 Presentació sobre el parc 2009.   Instagram    linkedin

 Presentació sobre el parc 2012.   Instagram    linkedin

 

 

 

Xavier Serrano. Enginyer Tècnic Agrícola, Paisatgista  | xxserrano@agrifor.org